Arthur Meschyan — Verjin angam / Արթուր Մեսչյան — Վերջին անգամ…

Arthur Meschyan — Verjin angam / Արթուր Մեսչյան — Վերջին անգամ…

Չեք գտնի ձեր հանգրվանը հեռավոր տաք ափերում,
չեք լափի գողցած նշխարը, ձեզ գժերն են հետևում…

Related posts

Leave a Comment